Följande projekt tilldelas medel:

  • 100 000 kr - Fyra former av återkoppling. Projektledare: Stina Hallsén, institutionen för pedagogik,
  • 85 000 kr – Student- och samverkansaktiverande undervisningsformerpedagogiskt projekt inom förlagsutbildningen vid litteraturvetenskapliga institutionen. Projektledare: Alexandra Borg, litteraturvetenskapliga institutionen,
  • 100 000 kr – Utveckling av undervisningen i att skriva vetenskapligt på Statskunskap A. Helhetsgrepp, aktivt förhållningssätt till förkunskaper, arbetssätt. Projektledare: Mattias Sigfridsson, statsvetenskapliga institutionen,
  • 100 000 kr – Samarbetsprojekt för en ny kurs i Samhällskunskap. Projektledare: Tomas Guvå, nationalekonomiska institutionen,
  • 100 000 kr – Tillämpning av kraftelektronik i konkreta situationen.  Projektledare: Cecilia Boström, institutionen för teknikvetenskap,
  • 95 000 kr – Funktionella kursvärderingar med studentens lärande i centrum. Projektledare: Agneta Andersson och Paulina Nowicka, institutionen för kostvetenskap,
  • 100 000 kr – Bedömningsmatriser i den nya lärplattformen Studium. Projektledare: Ida Lidegran, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier,
  • 100 000 kr – Filmer som pedagogiska redskap i praktisk hantverksundervisning. Projektledare: Cecilia Aneer, konstvetenskapliga institutionen,
  • 100 000 kr – Digitala lärmoduler inom informationskomptens för studenter på masternivå. Projektledare: Moa Hedbant, universitetsbiblioteket,
  • 100 000 kr - Utveckling av sommarforskarskola för mellanstadieelever. Projektledare:  Dorothe Spillmann, institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi.