Utlysningen vänder sig till samtliga vårdprofessioner. För att vara behörig ska du vara anställd inom Region Uppsala motsvarande minst halvtid samt avlagt doktorsexamen. Du ska ha en pågående signifikant forskningsaktivitet som dokumenterats i flera vetenskapliga publikationer och ett forskningsprogram med självständig profil. Om du vid ansökningstillfället har en förenad anställning som lektor eller professor är du inte behörig att ansöka.

USN utlyser dessutom möjligheter till förlängning av Gullstrandtjänster som du kan ansöka om du innehar en Gullstrandtjänst med avslut 2023 eller om du haft en sådan tjänst med avslut under de senaste fem åren. Även de som avslutat Gullstrandtjänst i förtid under denna period för att övergå till adjungering som lektor eller professor får ansöka.

Ansökan sker elektroniskt och bedöms av externa sakkunniga och en arbetsgrupp utsedd av USN. Beslut om vilka som erbjuds bidrag förväntas under september 2023.

Vänd dig till FoU-avdelningen för ytterligare information:

Anna-Karin Wikström anna-karin.wikstrom@akademiska.se
Anna Liljestam Hurtigh anna.liljestam.hurtigh@akademiska.se

Ansökningstiden är 17 mars–28 april 2023.