Svenska Läkaresällskapet förvaltar mer än 130 stiftelser som ger stöd för medicinsk forskning. De delar ut priser och medaljer till etablerade forskare som utmärkt sig genom många års verksamhet, enastående resultat eller välskrivna artiklar.

Nomineringen ska innehålla (om inget annat anges) följande information om den nominerade:

  • namn
  • titel
  • arbetsplats eller institution
  • kontaktuppgifter
  • motivering (max 300 tecken inklusive blanksteg).

Skicka in din motivering senast den 1 mars 2023 till priser@sls.se.