De söker seniora experter som vill:

  • ge råd om strategier och forskningsprofiler inom forskningsområdet
  • föreslå och samordna aktiviteter och evenemang kring ämnena inom forskningsområdet
  • delta i utvärderingar genom att ge råd om utformning av utlysningar och utvärderingsprocessen
  • rådgöra och stödja DDLS-stipendiater, postdoktorer och doktorander
  • agera som forskningsområdesspecifik nationell referensgrupp för datatjänster och -support, utbildning och forskarskola
  • engagera den nationella DDLS-gemenskapen inom forskningsområdet.

DDLS -forskningsområdena är:

  • cell- och molekylärbiologi
  • evolution och biologisk mångfald
  • precisionsmedicin och diagnostik
  • smittspridning och infektionsbiologi.

Ämbetsperioden är på två år (januari 2022–december 2023) med möjlighet till förlängning om programmet förlängs. Omfattningen förväntas vara cirka 10 %.

Läs mer och nominera en forskare