Ny professor

  • Katja Rehn Petzold, medicinsk biokemi

Nya docenter

  • Amjad Alhalaweh, läkemedelsformulering
  • Teodor Svedung Wettervik, experimentell neurokirurgi
  • Paul O’Callaghan, medicinsk cellbiologi
  • Jimmy Sundblom, neurokirurgi
  • Birgitta Lytsy, vårdhygien

Omnämningar och utmärkelser

  • Ulf Landegren, professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, har beviljats Distinguished Investigator Grant från Novo Nordisk Foundation på 6 miljoner DKK med start i januari.
  • Christel Bergström, professor vid institutionen för farmaci, är ny ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, avdelning Teknikens grunder och gränsområden.
  • Tove Hoffman, forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, har fått postdoktorsstipendiet ”Climate Change and Health” från den franska fonden AXA Research Fund i konkurrens med resten av världen.