Minister Helene Hellmark Knutsson togs emot på Ångströmlaboratoriet av vicerektor Johan Tysk och besökte därefter Marika Edoffs forskargrupp som arbetar med solenergi. Därefter berättade Carlos Perez de los Heros vid institutionen för fysik och astronomi om sommarens spännande upptäckter vid neutrinoteleskopet IceCube vid Sydpolen.  

Ministern diskuterade också den senaste utvecklingen inom artificiell intelligens med Thomas Schön, professor vid institutionen för informationsteknologi.

Under besöket berättade studierektor Lisa Freyhult om Uppsala universitets tekniskt-naturvetenskapliga basår och ministern följde upp med att kort presentera den nya basårsförordning som man väntas besluta om inom kort. Bland annat tas kravet om att basårsstudenten från början ska vara antagen till en utbildning efter genomfört basår bort och den nya förordningen har ett större fokus på aspekten breddad rekrytering.

Bildtext:
Marika Edoff, professor vid institutionen för teknikvetenskaper, berättar om solenergiforskning för Marlene Burwick, kommunalråd i Uppsala (S) och minister Helene Hellmark Knutsson. Foto: Linda Koffmar