Bakgrunden är två miljoner kronor som utlysts av rektor för att stimulera pedagogisk utveckling av digitaliserad undervisning, en satsning som också ska vara långsiktigt hållbar. De projekt som får medel handlar om att utveckla nätbaserade lärmiljöer, där användningen av digitala resurser och verktyg i undervisningen ger stöd för studenters lärande. 

Utlysningen har skett i  två omgångar under sensommaren/hösten och projekten nedan är alltså de som tilldelas medel i andra omgången.
Varje projekt kan få maximalt 200 000 kronor. De ska också medfinansieras av berörd/a institution/er med den overheadkostnad som uppstår.

Bedömargruppen har bestått av representanter utsedda av enheten för universitetspedagogik, i samråd med vetenskapsområdenas kanslichefer, samt studentkårerna.

Under projektets genomförande kommer enheten för universitetspedagogik, att bjuda in till seminarier för kollegialt utbyte kring planering, genomförande och redovisning av projekten. Det finns även möjlighet att kontakta enhetens pedagogiska utvecklare för diskussioner och rådgivning.

En skriftlig återrapportering av hur pengarna har använts ska lämnas till rektor senast 30 juni 2021. Medel som inte förbrukats ska återgå till universitetsgemensamma strategiska medel.

Följande projekt har tilldelats medel:
 

 •  En digital arabisk kunskapsbasar. Interaktiva uppgiftsmoduler på Arabiska A och B. 
  Projektledare: Anette Månsson, Institutionen för lingvistik och filologi.
  Summa: 141 230 kronor.
   
 • Developing a web-based choose-your-own-adventure-tool for interactive education on complex topics.
  Projektledare: Robert Muscarella, Institutionen för ekologi och genetik.
  Summa: 200 000 kronor.
   
 • Virtual reality in the lab with Labster.
  Projektledare: Hanne de Maeyer, Institutionen för immunologi, genetik och patologi.
  Summa: 106 430 kronor.
   
 • Teaching modern biology; Creating an interactive digital textbook as enhanced teaching material.
  Projektledare: Hanna Johannesson, Institutionen för organismbiologi.
  Summa: 200 000 kronor.
   
 • Video Manual of Molecular Biology.
  Projektledare: Suparna Sanyal, Institutionen för cell- och molekylärbiologi.
  Summa: 200 000 kronor.
   
 • Filmanalys för fördjupad didaktisk reflektion på distans.
  Projektledare: Ammie Berglund och Elisabeth Långström, Institutionen för biologisk grundutbildning.
  Summa: 200 000 kronor.