VFS erbjuder forskare möjligheten att söka projektmedel för att inleda nya samarbeten med externa aktörer från privat, offentlig eller ideell verksamhet. Maxbelopp att söka är 300 000 kr per projekt.

Projektmedlen ger forskare och externa parter chansen att utveckla samverkan kring en frågeställning av gemensamt intresse och är avsedda för att testa - verifiera - om samarbetsparterna har tillräckligt gemensamt att bygga vidare på, exempelvis söka ytterligare finansiering.

Ansökningsprocessen

Ansökan om VFS-medel görs alltid i samråd med en samverkansledare på UU Samverkan som bland annat kan ge dig återkoppling på din ansökan så att den uppfyller grundläggande krav och blir så konkurrenskraftig som möjligt.

En ansökan om VFS-medel har två stopptider och om du är intresserad av att ansöka så tar du kontakt med UU Samverkan i god tid innan den första stopptiden.