Hälsoekonomi är ett forskningsområde i skärningspunkten mellan ekonomi och medicin. I fokus står studier av sambanden mellan vård – hälsa – ekonomi, till exempel kostnader och effekter av medicinska insatser i daglig klinisk verksamhet. Det finns ett stort behov i samhället av oberoende forskning och utbildning på området. Med en åldrande befolkning och medicinska framsteg som möjliggör individanpassad vård, står hälso- och sjukvården inför stora finansieringsutmaningar.

En satsning för att öka kontaktytorna

Erik Grönqvist, universitetslektor vid nationalekonomiska institutionen, och Bertil Lindahl, professor vid institutionen för medicinska vetenskaper, är båda verksamma inom den tvärvetenskapliga miljö inom hälsoekonomi som finns idag vid Uppsala universitet, och de stod som värdar för invigningen tidigare i somras.

– Den här satsningen innebär att vi kan öka kontaktytorna både inom universitet och med andra samarbetspartners och intressenter. I Centrum för hälsoekonomisk forskning är till exempel branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen, Lif, aktiv finansiär. Jag är glad över att vi fått tillfälle att högtidlighålla vårt samarbete nu, säger Erik Grönqvist.

Representanter från universitet och näringsliv

På invigningsprogrammet fanns representanter från medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteterna, samt gäster från Lif och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Keynote speaker var David Slusky, Executive Director, American Society of Health Economists (ASHEcon) från University of Kansas.

– Ja, här i Uppsala finns en väl etablerad samverkan inom universitetet och med Region Uppsala, Akademiska sjukhuset och en lång rad andra nationella och internationella intressenter. Vi kommer kunna öka vår gemensamma kunskap om frågor kring effektivitet och jämlikt resursutnyttjande inom svensk vård. Det gynnar i slutänden patienten, säger Bertil Lindahl.