Elektorsförsamlingen inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap beslutade den 3 maj 2023 att utse följande ledamöter till områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap för mandatperioden 1 juli 2023 till och med 30 juni 2026:

Dekaner och personliga suppleanter

  • David Håkansson, dekan språkvetenskapliga fakulteten. Suppleant: Ingela Nilsson, prodekan språkvetenskapliga fakulteten.
  • Esbjörn Larsson, dekan fakulteten för utbildningsvetenskaper. Suppleant: Jenny Wiksten Folkeryd, prodekan fakulteten för utbildningsvetenskaper.
  • Erik Lindberg, dekan historisk-filosofiska fakulteten. Suppleant: Torbjörn Gustafsson Chorell, prodekan historisk-filosofiska fakulteten.
  • Joakim Palme, dekan samhällsvetenskapliga fakulteten. Suppleant: Annika Waern, prodekan amhällsvetenskapliga fakulteten.
  • Anna Singer, dekan juridiska fakulteten. Suppleant: Joel Samuelsson, prodekan juridiska fakulteten.
  • Cecilia Wejryd, dekan teologiska fakulteten. Suppleant: Ulf Zackariasson, prodekan teologiska fakulteten.

Lärarrepresentanter

  • Torbjörn Andersson
  • Jenny Eriksson Lundström
  • Kerstin Rydbeck
  • Erik Smitterberg