Ledamöter i infrastrukturberedningen

Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap beslutade i december 2022 att inrätta en infrastrukturberedning. Vid sitt sammanträde den 22 mars 2023 beslutade områdesnämnden att utse följande personer till ledamöter i infrastrukturberedningen 2023-03-22 till 2026-03-21:

  • Erik Lindberg, historiska institutionen
  • Sara Stymne, institutionen för lingvistik och filologi
  • Ingeborg Waernbaum, statistiska institutionen

Vicerektor Tora Holmberg har tidigare utsett Joakim Palme till ordförande i infrastrukturberedningen.

Informationspunkter

På områdesnämnden den 22 mars presenterade också Circus och "Demokrati och högre utbildning" sina respektive verksamheter.