[Texten uppdaterades 30 augusti med länk till debattartikel i Ny Teknik.]

Regeringen utsåg maj 2020 Tobias Krantz, tidigare högskole- och forskningsminister och tills nyligen chef för utbildning, forskning och innovation vid Svenskt Näringsliv, att utreda hur organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur kan utvecklas på nationell nivå.

Utredaren lämnade 11 augusti 2021 över utredningen "Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur" till regeringen.

Debattartikel

12 augusti publicerade Dagens Nyheter en debattartikel om infrastrukturutredningen undertecknad av Anders Hagfeldt, rektor Uppsala universitet, och Erik Renström, rektor Lunds universitet. Nedan kan du läsa debattartikeln i sin helhet:

"Utredningen löser inte den ohållbara situationen för högskolornas avancerade teknikmiljöer

Universitetsrektorerna Anders Hagfeldt och Erik Renström: Den ”know-how” som finns i teknikmiljöerna är internationellt åtråvärd och vi ser andra länder i Europa satsa strategiskt på motsvarande miljöer för att gynna näringsliv och utveckling i landet.

Sverige är känt som ett land med stark innovationskraft, något vi är stolta över och som våra beslutsfattare gärna lyfter fram. Stark forskning och innovation behövs för att lösa globala samhällsutmaningar och för Sveriges långsiktiga utveckling. Igår presenterade Tobias Krantz den utredning som tagit sig an en nyckelfråga för svensk forskning och för Sverige som kunskapsnation: Forskningsinfrastrukturens organisation, ansvar och finansiering.

Denna mycket efterfrågade utredning innehåller viktiga förslag som kommer att nagelfaras och diskuteras, men vi kan redan nu konstatera att den inte tar oss närmare en lösning på den ohållbara situation som råder för lärosätenas avancerade teknikmiljöer.

Den ”know-how” som finns i teknikmiljöerna är internationellt åtråvärd och vi ser andra länder i Europa satsa strategiskt på motsvarande miljöer för att gynna näringsliv och utveckling i landet.

I Sverige är dessa miljöers fortlevnad hotad då ingen finansiär anser sig ha ansvaret för dess finansiering. Detta problem är känt men utredaren ger inga svar. Tobias Krantz visar att han förstår teknikmiljöerna potential och problematiken som omgärdar dem. Däremot berör han inte kärnfrågan, det vill säga dessa miljöers långsiktiga finansiering, utan lämnar frågan utanför i slutsatser och förslag.

Här skapas, med utgångspunkt från forskningsfrontens viktigaste frågor och genom samverkan mellan akademi och industri, sådant som ännu inte finns, helt ny spetsteknologi. Utveckling vid dessa miljöer leder ofta till oväntade teknologiska landvinningar, såsom när ”World Wide Web” utvecklades vid CERN.

Dessa teknikmiljöer, som skulle kunna kallas forskningsinfrastrukturernas infrastruktur, är nödvändiga för att bygga upp och utveckla de stora forskningsinfrastrukturer som regeringen redan satsat miljardbelopp på, exempelvis ESS och MAX IV. De är varken forskningslaboratorier eller miljöer för företags produktutveckling, utan något mitt emellan.

Det som gör dem så värdefulla är att de har unik teknisk kompetens och att de möjliggör nära samarbete mellan forskare och företag i tidig utvecklingsfas av nya idéer. Här skapas, med utgångspunkt från forskningsfrontens viktigaste frågor och genom samverkan mellan akademi och industri, sådant som ännu inte finns, helt ny spetsteknologi. Utveckling vid dessa miljöer leder ofta till oväntade teknologiska landvinningar, såsom när ”World Wide Web” utvecklades vid CERN.

Mindre känt är att svenska företag tack vare en sådan teknikmiljö levererar avancerade magneter till stora internationella forskningsinfrastrukturprojekt. Det handlar alltså potentiellt om kontrakt värt många miljoner för företag, fler arbetstillfällen i Sverige och långsiktig utveckling av Sverige som innovationsland. En guldgruva för svensk innovation inom breda fält.

Nu riskerar Sverige förlora möjligheter att avsevärt stärka den position vi redan har som innovationsland med många små och medelstora kreativa företag. Vill man som ministern sa vid presentationen skapa ett robust och långsiktigt system för svensk forskningsinfrastruktur, som gynnar Sverige som kunskapsnation och bidrar till att lösa samhällsutmaningarna, då bör man ta en noggrann titt på just dessa teknikmiljöer och ge dem rätt förutsättningar."