GCP är en internationell etisk och vetenskaplig kvalitetsstandard för planering, genomförande, analys och rapport av kliniska läkemedelsprövningar. Gällande regelverk ställer prov på att både prövare och andra medarbetare i teamen som arbetar med läkemedelsprövningar ska ha adekvat utbildning inom GCP.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal, läkare, sjuksköterskor eller annan personal som planerar att arbeta med eller redan arbetar med kliniska läkemedelsprövningar.

Vad är syftet med kursen?

Syftet är att deltagarna tillräckliga kunskaper om GCP för att praktiskt kunna genomföra en klinisk prövning.

Språk

Kursen hålls på svenska