"Sail 2018 For Students", vänder sig till studenter men platser finns också för lärare. Kursen äger rum 4-18 september. Antal platser: 30 för studenter och 8 för lärare. 

Szczecin – Visby – Stavanger.

Man söker också motiverade lärare till kursen, lärare som är intresserade av att pröva någonting nytt, och som kommer från olika discipliner som anknyter till hållbar utveckling.

Sail-kursen är baserad på de deltagande lärarnas kompetensområden och erfarenheter och utfallet av kursen är starkt beroende av lärarlagets engagemang.

Lärarna kommer att stödjas av en erfaren kurskoordinator i planering och genomförande, en person som kommer att vara ombord på båten under hela kryssningen. Det är vår erfarenhet att läraren måste interagera mycket i kursens planeringsfas. Ett planeringsmöte (2 hela dagar) är preliminärt planerat till den första veckan i maj.

Innan du förbereder din ansökan, var vänlig och beakta kursens speciella karaktär - både vad gäller kursplanering (kort förberedelsestid) och läromiljö. Segelåten Fryderyk Chopin är 55 m lång brigg med två 38 meter höga master.

Arbetet ombord på ett segelfartyg är fysiskt krävande. Du lever nära nya människor i ett mycket begränsat utrymme. Alla på båten, studenter och lärare, kommer att tillsammans fungera som arbetande besättning, i ett av tre vaktlag som i 4-timmarspass, dygnet runt, bemannar fartyget. 

Läs mer om kursen:

Alla extra kostnader i samband med Sail-planeringsmöten och segling, inklusive resor, mat, boende, kommer att omfattas av Baltic University Programme, BUP.

Observera dock att lön och ersättningskostnader inte kommer att täckas.

Sista ansökningsdag: 18 mars 2018

Mer information:

Maria Hejna, network manager

Tel: 018-4711786