Det första som möter dig i rummet är ett antal olika färger och stora fönster ut mot Ekonomikumparken. Sedan ser man sittpuffar och andra möbler, en bildskärm, böcker. Några böcker handlar om universitets historia, en innehåller mer eller mindre omöjliga labyrinter, en annan humorserien Dilbert. Men där står också Walt Disneys glada ordbok.

Och en kortlek. Men det är uppenbarligen inte någon vanlig kortlek utan på korten står bara ord eller korta meningar. Det är kortleken Oblique Strategies med hundra tänkvärda dilemman med syfte att uppmuntra lateralt tänkande.

Gynna lateralt tänkande

I ett lateralt tänkande försöker man hitta nya infallsvinklar på ett problem eller situation. Svåra problem kan få till synes enkla lösningar. Och lateralt tänkande är nyckeln till hela rummet Circinus på Circus (Centre for Integrated Research on Culture and Society). Circus är en plattform inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap för tvärgående kultur- och samhällsforskning.

Circinus är tänkt som en materialisering av tvärvetenskap för att underlätta kreativt tänkande.
– Lekfullheten står inte i motsats till allvarligt och seriöst, säger Claes-Fredrik Helgesson, föreståndare på Circus. Leken är inte bara flams. Vi hjälper till att arbeta och tänka på viktiga saker på nytt sätt.

Ingrid Berg, projeksamordnare vid Circus fyller i:
– För att få inspiration kan det vara bra att byta miljö. Circus har sina lokaler i det gamla observatoriet som är en fantastisk kulturhistorisk miljö som kopplar ihop den tvärvetenskapliga forskningsfronten med Uppsala universitets anrika och fantastiska kärnvärden.

Anpassa ljuset efter verksamheten

Circinus som passar för en mindre grupp personer upp till 8 personer går också att möblera om med hjälp av ljuset.
– Du kan enkelt ställa in kallt ljus för att arbeta fokuserat eller varmare ljus för att fika. Vi har också en speciell ljussättning vi kallar Circus och en rad andra varianter, berättar Claes-Fredrik Helgesson.

Det kreativa rummet Circinus och övriga lokaler hos Circus är primärt tänkt för de nätverk som får medel via Circus och för att gynna tvärgående forskning.
– Men det kreativa rummet och våra andra lokaler är öppna för alla, hör av er till oss för att boka, säger Claes-Fredrik Helgesson. Circus syftar bland annat till att hjälpa igång tvärgående forskning, öka kunskapsutbytet och sprida kunskap om hur nätverk kan arbeta.

Bas på institutionerna

De är noga med att alla nätverk och projekt har sin bas på institutionerna och att till exempel seminarierna är på institutionerna.
– Men Circus lokaler kan vara ett bra alternativ, till exempel för större workshops med deltagare från olika institutioner, säger Ingrid Berg.

Utanför Circinus står ett litet bord förberett för koffeinkicken eller en vanlig fikapaus.
– Vi vill att alla ska känna sig som hemma så vi försöker vara hjälpsamma och se till både det stora och det lilla för bra möten, berättar Mella Köjs, administratör på Circus.

Runt om i lokalerna finns tavlor med särtryck ur tidningen The New Yorker. I Circinus står till exempel en bild med ett par som äter middag och han säger "Let me interupt your expertise with my confidence".

Fler rum att låna

Förutom Circinus finns också Cassiopeja, ett större mötesrum för 20-25 personer. Rummet är avlångt och kan användas som ett klassiskt mötesrum med ett avlångt bord. Men bordet kan brytas upp i småbord för andra behov. Det går också att göra om till biosittning eller användas för mingel. I både Circinus och Cassiopeja finns teknik för e-möten.

På Circus finns också studierummet Corvus med några studieplatser för enskilt arbete.
– Corvus är tänkt att fungera som tillflyktsrum för lugn och ro, säger Ingrid Berg.