Information om kravprofilen för rekrytering av rektor och prorektor samt hela rektorsprocessen.

Nästa steg i processen är att rekryteringsgruppen, under januari fram till april, tar fram en lista på rektorskandidater för att den 22-23 april samråda med konsistoriet om rektorskandidater till hörande.