Under invigningen kommer det att föras diskussioner om hur vi kan förbättra flyktingars och migranters hälsa på nationell, europeisk och global nivå. Bland talarna finns representanter från Europeiska kommissionen, utrikesdepartementet, Världshälsoorganisationen (WHO), Internationella organisationen för migration (IOM), Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Migrationsverket och forskare från Uppsala universitet.

Invigningen äger rum den 13 maj 2022 12.30–16.00 på Uppsala universitet. Varmt välkommen att registrera dig!

Anmäl dig här: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/51019