De studerande som inte har uppnått tillräckliga studieresultat på grund av detta måste skicka in ett intyg till CSN. Här kan du se vad som behöver finnas med i ett sådant intyg.