Medel kommer att ges för forskning som tydligt fokuserar på en frågeställning kopplad till relationen mellan demokrati och högre utbildning, och för forskare med intresse att delta i och utveckla forskningsprogrammets övergripande tema. Medel tilldelas i första hand för lönekostnader, i andra hand till tydligt specificerade omkostnader.

Anmäl intresse senast den 29 augusti 2022.

Läs mer och gör en intresseanmälan