Här finner du en förteckning över videokonferensanläggningar och lokal support vid Uppsala universitets campus. En del mötesrum har utrustning för e-möten med t. ex Zoom.
Förteckning över e-mötesrum på campus.