Uppsala universitet, universitet i Groningen och nederländska ambassaden anordnade innovationstävlingen GroUp eHealth Challenge tillsammans med Drivhuset Uppsala samt de europeiska projekten ENLIGHT och EIT Health. Totalt tjugofyra studenter från de två universiteten fick utveckla idéer kring hur digitala verktyg kan användas för att stärka studenters mentala välbefinnande. Deltagarna kom från olika utbildningar inom teknik, medicin, farmaci och humaniora, då ett av projektets mål var att föra ihop studenter från varierande utbildningsbakgrunder. 

Studenterna möttes på ambassadens innovationshubb och delades upp i interdisciplinära grupper för att under två dagar arbeta med projektet. De intervjuade andra studenter och universitetsanställda samt träffade representanter från företag som till exempel Lif, Janssen och Astra Zeneca, som delade med sig av kunskaper och erfarenheter.

Sista dagen presenterade studenterna sina projekt under ett minisymposium på ambassaden. De pitchade sina idéer för en jury bestående av bland annat Nederländernas ambassadör samt representanter från de båda lärosätena och några av de deltagande företagen. Vinsten gick till chatbotten Bottie, som tar egna initiativ till att få studenterna att engagera sig i sitt välmående.

Några röster om GroUp

”Det har varit mycket spännande och givande att få ta del av detta. Deltagarna visade ett stort engagemang för frågan om mental hälsa bland studenter. Att arbeta med en utmaning tillsammans med peers från andra europeiska universitet är verkligen i linje med den pedagogiska tanken i ENLIGHT.”
– Henrik Johansson, ENLIGHT-koordinator för Medfarm.

”När erfarna personer från näringslivet möter studenterna händer något. Utbildning måste ske i samverkan med omvärlden, och det gäller inte minst utmaningsdriven utbildning. Kontakten med näringslivet är också viktig för att studenter ska kunna bygga nätverk. Studenterna får upp ögonen för innovationsarbete, hur man tar en idé vidare och förstår vikten av att arbeta med andra.”
– Lina Emilsson, projektledare på Upptech vid UU.

”Jag tror att det här eventet blir något att minnas för studenterna. Jag tycker att det visar hängivenheten från våra universitet när det gäller samhällsutmaningar. Att arbeta i tvärvetenskapliga team är precis vad den här sortens samhällsutmaningar kräver. Här kan våra universitet spela en viktig roll.”
– Wijnand Aalderink, koordinator för externa relationer vid universitetet i Groningen.

GroUp var ett pilotprojekt. Diskussioner pågår om det ska återkomma igen nästa år.