Teologiska fakulteten håller på med ett genomgripande förnyelsearbete kallad projekt 2020. Samtidigt som två nya kandidatprogram inrättas – teologprogrammet och religionsvetarprogrammet, så avvecklas kandidatprogrammet i religionsvetenskap.

– Allt syftar till att skapa en verksamhet som ska stå stark och vara anpassad för den samtida och framtida samhällssituationen. Den första delen är att inrätta två nya kandidatprogram, som ersätter det gamla kandidatprogrammet i religionsvetenskap, säger Katarina Westerlund, utbildningsledare vid teologiska fakulteten.

De två nya programmen ska öka kvaliteten i utbildningen och skapa en tydligare profilering mot olika målgrupper. Teologprogrammet är i huvudsak utformat för att ge relevant utbildning för medarbetare inom religiösa organisationer och programmet har två spår: kristen teologi och islamisk teologi.

– Religionsvetarprogrammet däremot ska ge en bred och relevant utbildning för arbete inom myndigheter, utbildningsområdet, media eller andra samhällsinstitutioner. Blivande religionslärare följer också programmet och får därmed en utbildning som är bättre anpassad till skolans religionskunskap, säger Katarina Westerlund.

Engelska med globalt perspektiv

Inom språkvetenskapliga fakulteten inrättas kandidatprogram i engelska med globalt perspektiv.

– Det ska ge studenterna en solid bas för att analysera engelskans roll i globala, historiska och samtida sammanhang och det ska ge dem kunskap, att reflektera över hur sociala och geografiska faktorer påverkar politiska och etiska ställningstaganden i den engelskspråkiga världen, säger Lars Hagborg, utbildningsledare vid språkvetenskapliga fakulteten.

Programmet ska utbilda språkexperter med inriktning på engelskt språk och kultur, konkurrensmässiga på den globala arbetsmarknaden –  så även med personer som har engelska som modersmål.

Sociologiprogrammet är nytt

Sociologiprogrammet är ett samarbete mellan sociologiska institutionen och institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Det är ett helt nytt kandidatprogram som leder till en generell kandidatexamen i antingen sociologi eller utbildningssociologi.

Sedan tidigare finns socionomprogrammet, ett yrkesprogram som leder till examen som socionom och där huvudämnet är socialt arbete.