Dessutom föreslås att belastningsregisterkontroll ska vara obligatorisk inför antagning till vissa lärarutbildningar och hälso- och sjukvårdsutbildningar.

Läs hela betänkandet på regeringens hemsida.