Några av punkterna vid det sista konsistoriesammanträdet innan sommaruppehållet:

 • Information om rekryteringsprocessen. Föredragande: Gunnar Svedberg
 • Intervju med föreslagen rektor inklusive programförklaring.
 • Nominering av rektor: Förslag till rektor. Beslut. Föredragande: Gunnar Svedberg
 • Rektors rapport. Information. Föredragande: Eva Åkesson
 • Riksrevisionens revisionsberättelse för UU 2019 samt revisionsplan för 2020. Information. Föredragande: Margaretha Edman Bojéus, Henrik Laginder.
 • Internrevisionens rapport. Institutionsgranskning. Rapport och rekommendationer. Beslut. Föredragande: Sven Jungerhem.
  • Rektors yttrande. Föredragande: Caroline Sjöberg.
 • Internrevisionens rapport: Systematiskt miljöarbete. Rapport och rekommendationer. Beslut. Föredragande: Sven Jungerhem.
  • Rektors yttrande. Föredragande: Caroline Sjöberg.
 • Internrevisionens rapport: Intern styrning och kontroll. Rapport och rekommendationer. Beslut. Föredragande: Sven Jungerhem.
  • Rektors yttrande. Föredragande: Caroline Sjöberg.
 • Verksamhetsplan 2021. Beslut. Föredragande: Daniel Gillberg.
 • Revidering av Anställningsordningen. Information, diskussion. Föredragande: Ann Fust.
 • Delegationsordning för inträde som rektor. Beslut. Föredragande: Caroline Sjöberg.
 • Avgångsvillkor för rektor och prorektor. Information, beslut. Föredragande: ordföranden.