Vad är det för verksamhet ni bedriver vid HERO?

– Vi sätter ihop forskning som redan finns, ordnar seminarier, workshoppar och konferenser. Vi bedriver också egen forskning och tar en del uppdrag där vi utreder olika frågor inom högre utbildning och forskning. Just nu håller vi till exempel på med att slutföra två stora rapporter, en om genomströmningen på lärarprogrammen vid Uppsala universitet och en där vi kartlagt utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige på uppdrag av Vetenskapsrådet.

Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt, låter väldigt ”meta”?

– Ja, det handlar om att utforska de verksamheterna som vi bedriver, forskning och utbildning. Det här är en reflektion av oss själva, över oss själva. Vi drog igång HERO för att vi tycker att det är märkligt att det finns så lite av den här typen av reflektion inom universitetet trots att det ändå finns väldigt mycket kompetens. Så det är den paradoxen vi tagit fasta på.

Finns liknande centrum vid andra universitet?

– Nej, det är unikt i landet – det finns inget motsvarande. Man har pratat länge om att det finns behov av kompetenscentrum och vi tycker att det är väldigt viktigt att det bedrivs av forskare som är kopplade till universitet. Eftersom Uppsala universitet är ett så starkt forskningsuniversitet har vi en kapacitet som jag menar är helt unik i sammanhanget. Det är ofta komplexa frågor och svårt för en institution att härbärgera all relevant kompetens, nu kan vi belysa frågorna statsvetenskapligt, juridiskt, sociologiskt, ekonomiskt och få en mer komplett förståelse.

Varför är den verksamhet som bedrivs vid HERO viktig just nu?

– Universiteten, högre utbildning och forskning blir å ena sidan viktigare och viktigare – vi har högre krav på att forskningen ska lösa många av de problem vi har i samhället. Å andra sidan sker det ju också ett större ifrågasättande av verksamheten. Det händer mycket och mycket står på spel, det finns starka åsikter, så det är otroligt viktigt att ha så bra kunskapsunderlag som möjligt för att kunna fatta informerade beslut på olika nivåer.