När pandemin slog till med full kraft våren 2020 fick Uppsalas planerade besök i Trondheim skjutas upp till hösten men resor var inte möjliga på hösten heller. Därför blev mötet på nytt framskjutet till våren 2021 men inte heller då kunde resan genomföras. Hösten 2021, när pandemin lugnat sig så pass att gränserna mellan Sverige och Norge öppnat igen, blev det äntligen dags. Under två dagar i början på november reste sjutton representanter från de medicinska utbildningarna och områdeskansliet för medicin och farmaci till Trondheim för samtal och studiebesök.

Resan finansierades med pengar från Erasmusprogrammet för personalmobilitet.

Vi inledde den första dagen med gemensamma diskussioner om skillnader och likheter mellan de två universiteten, samt kring det nya vårdlandskapet och dess betydelse för framtidens vård- och medicinutbildningar. Vi lärde oss också om den lagstiftade lämplighetsbedömning som görs av studenter på medicinska utbildningar i Norge och den föreskrift som styr utformningen av medicinutbildningarna. Studenterna höll en uppskattad presentation om studenters psykiska hälsa och vi diskuterade olika former av studentmobilitet och finansieringsmöjligheter. Vi fick också en spännande rundvisning på sjukhusområdet och hade möjlighet att titta på innovativa undervisningslokaler.

En kvinna prövar att vårda en neonataldockaVi inledde den andra dagen med ett besök på universitetets praktiska övningsavdelning, som med hjälp av modern teknik låter studenterna prova på verklighetstrogna patient- och vårdsituationer. Bland annat tittade vi närmare på en mycket verklighetstrogen neonataldocka med hjärtljud, vilken väckte stort intresse.

Under besöket fick vi också en lärorik genomgång av samarbetet mellan sjukhuset och universitetet. I Trondheim äger universitetet delar av sjukhuset och sitter med i sjukhusets styrelse, vilket innebär att samverkan mellan universitet och sjukhus är trygg och långsiktig. Vi fick se en detaljerad lokalfördelningsplan där man tydligt visar, rum för rum, vem som äger lokalen – sjukhuset eller universitetet. Samarbetet innebär förstås en del utmaningar men det upplevs som en tilltalande lösning att universitetet är väl integrerat och närvarande i sjukhusets fysiska lokaler.

Förutom ett givande gemensamt program hade representanterna för utbildningarna också en hel del tid för programspecifika diskussioner. När besöket avrundades hade de kommit långt i sina diskussioner kring olika former av samarbeten. Man hade förutom studentmobilitet till exempel också diskuterat sambedömning av examensarbeten, gästföreläsningar, webbinarier och grupparbeten. Även de diskussionerna mellan prodekaner och förvaltningsrepresentanter var givande, med samtal bland annat kring marknadsföring av varandras valbara och fristående kurser, en mer tillåtande hållning till tillgodoräknanden och om samarbetets fortsättning i stort. Härnäst kommer Uppsala att bjuda in Trondheim till ett återbesök i maj 2022.

Vi hoppas att pandemin släpper sitt grepp lagom till dess att vårvindar friska leka och viska…