Temat för konferensen är inkludering och beskrivs så här i inbjudan: "Hur gör vi internationalisering möjligt för fler? Studier visar att det är en relativt homogen grupp studenter som deltar i internationell mobilitet. Inkludering av fler deltagare är även en viktig fråga inom ramen för det nya Erasmus+programmet och kommer att ha stor betydelse för den kommande programperioden."

Konferensen sker digitalt och är ett samarrangemang mellan UHR och Mittuniversitetet.