Ekonomikums nya läsesal vann i hård konkurrens med Det japanska badet på Yasuragi i Nacka och Pumpstation P42 ”Havsstrand” i Luleå. Expertis och passion för studiemiljöer är en viktig ingrediens i juryns motivering till vinsten och man betonar också bedriften i att förvandla ett fönsterlöst rum till en ergonomisk och innovativ studiemiljö som helt unik. 

Peter Götlind, intendent vid Ekonomikum, var med och tog emot priset på Berns Salonger.

– Jag blev otroligt glad att vi vann i så hård konkurrens. Vi har lyckats visa att det går att skapa en högkvalitativ läsmiljö även i fönsterlösa rum, säger Peter Götlind.

I kombination med mörkret skapar ljuset ett lugn som inbjuder till koncentrerade studier. Lokalen är mycket uppskattad av studenterna själva, inte minst för att de kan reglera den personliga ljusmiljön vid läsplatserna. 

– Vi vet att belysningsaspekten är mycket viktigare för koncentration och välbefinnande än vi i tidigare planeringar tagit hänsyn till. Det behöver få ta större plats i framtida projekt, inte bara i studiemiljöer, säger Peter Götlind.

Jonas Kjellander, arkitekt vid Sweco Architects och projektets ansvarige ljusdesigner, tog för andra gången emot Svenska Ljuspriset. Första gången, 2010, handlade det om en förskola.

– Skolor är de viktigaste gemensamma miljöer vi bygger och ljus är arkitektens enskilt viktigaste verktyg, säger Jonas Kjellander.

Svenska Ljuspriset, som delas ut för tjugosjunde året i rad, syftar till att uppmärksamma vikten av bra ljusplanering och vill lyfta fram projekt där ljus använts på ett föredömligt sätt för att förstärka en plats funktion och arkitektur. De som står bakom priset är de tre belysningssällskapen Sydljus, Västljus och Svenska Belysningssällskapet samt tidskriften Ljuskultur.

Juryns motivering:
"Resultatet visar på gedigen kunskap om ljusets samspel med färg, form och material. Projektet har genomförts med enorm passion och expertis om studiemiljöer, och tron på den unga människan och hennes rättmätiga krav på värdighet. Genom den ergonomiska och innovativa ljusbehandlingen integreras både funktion, upplevelse och atmosfär. Mörkret har en självklar plats i ljusgestaltningen och skapar fokus. Med stort mod och skaparkraft iscensätter ljusdesignern ursprungliga uttrycksmedel för trygghet, förtrolighet och förundran som förstärker känslan i denna unika lärmiljö.”