Syftet med SASUF är att stimulera och initiera tvärvetenskapligt samarbete för att stärka samverkan inom forskning, utbildning och innovation mellan Sverige och Sydafrika.

Forskning- och innovationsveckan arrangeras gemensamt av Malmö universitet, Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (Campus Alnarp).

Det finns tre spår för deltagande:

  • Hålla i ett satellitevent på valfri ort i Sverige, 13-14 maj 2024.
  • Arrangera en workshop under Sustainability Forum, 15-17 maj 2024.
  • Presentera en poster under Sustainability Forum, 15-17 maj 2024.

Sista dagen att ansöka om deltagande är den 17 november 2023.