Deltagandet i upphandlingen innebär att man inventerar den egna verksamhetens behov och förutsättningar gällande förbrukningsprodukter och skydd till laborativ verksamhet samt etanol – och redogör för dessa i en referensgrupp.
Andra synpunkter från verksamheten på hur ett kommande avtal borde se ut för att fungera för beställning av dessa produkter är också värdefullt för upphandlarna att få veta.

Deltagandet i denna referensgrupp bör dock ske i samråd med prefekt/chef. 

För ytterligare information om deltagandet, kontakta upphandlare Marie Edberg per mail. Marie.Edberg@uadm.uu.se