- Nu är det skarpt läge! Ett antal studenter har testat positivt för covid19 där screeningen visade att det även handlade om muterade virusstammar. Vi vill inte komma till en punkt där vi tvingas stänga våra campusområden, säger universitetets säkerhetschef Fredrik Blomqvist.

I veckan diskuterade Ledningsrådet med Smittskyddsenheten om universitetets campusområden behöver stängas, men slutsatsen blev dock att universitetet i nuläget ändå avser att hålla campusområdena öppna, då det är viktigt för möjliggöra fortsatt undervisning och forskning.

Universitetet har samtidigt stor respekt och förståelse för de effekter av distansstudier och distansarbete som drabbar både studenter och medarbetare. Det finns dock alternativ som gör att man kan upprätthålla en social kontext och kontakt med andra. Dock måste dessa möten ske på andra sätt än vad vi normalt kanske önskar.

Framförallt:

 • Anordna inte eller besök fester där du träffar andra utanför ditt eget hushåll. Detta oansvariga beteende kan i förlängningen innebära att vi tvingas stänga campusområden.
 • Vid minsta symtom - testa dig!
 • Följ de allmänna rekommendationerna. Alla vet och kan vad dessa innebär.
 • Den viktigaste rekommendationen: upprätthåll fysisk distans till andra medmänniskor.

Inför helgen uppmanas alla universitetets medarbetare och studenter att fundera på hur man själv eventuellt kan bidra till att göra skillnad för en annan kollega/student som lider extra av rådande situation.

Vi gör detta tillsammans - håll i och håll ut!

 

Läget gällande smittspridningen

Den 12 mars kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 640 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet, sedan höstterminens start (v. 37) 2020.

Av dessa är:

 • 520 studenter – en ökning med 31 fall.
 • 12 doktorander – ingen ökning.
 • 108 anställda – en ökning med 2 fall.
   

Om du är konstaterad smittad av covid-19 måste du, enligt smittskyddslagen, även informera människor i din närhet som du kan ha smittat. Uppsala universitet har skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 så att det mycket viktigt att du ser till att hålla dig hemma: Gå varken till campus, till tentamenssalar eller jobb. Och håll dig uppdaterad på de förhållningsregler som finns.

Fördelning på vetenskapsområden

De 520 studenter som konstaterats smittade fördelas på följande vetenskapsområden. Inom parentes visas antalet nya konstaterade smittade jämfört med veckan innan.

 • Hum/Sam – 202 (+12) konstaterade fall
 • Med/Farm – 236 (+11) konstaterade fall
 • Tek/Nat – 82 (+8) konstaterade fall

Hantera konstaterad smitta inom utbildning

Vid konstaterad smitta hanterar respektive vetenskapsområde frågan om utbildningen ska fortsätta att bedrivas via campusundervisning (om så sker idag), alternativt om det är befogat med en övergång till online-studier. Region Uppsala hanterar smittspårningen och kontaktar de personer som anses nödvändiga utifrån de rapporterade kontakter som smittbäraren har haft. För denna process har universitetet inget ansvar.

Antalet fall i Region Uppsala och i Region Gotland

Antalet konstaterade smittade i Region Uppsala per vecka under v.07 – 727 st, v.08 – 730 st och v.09 – 795 st.
Antalet konstaterade smittade i Region Gotland per vecka under v.07 – 15 st, v.08 – 32 st och v.09 – 64 st.
Källa: Folkhälsomyndigheten

Antalet vaccinerade i Uppsala län

Den 11 mars hade 27188 (+5897) invånare fått sin första dos av vaccinet och 14335 (+3365) av dessa har också fått sin andra dos.

Smittskyddslagen kräver:

Om du är bekräftad smittad så ska du enligt smittskyddslagen även informera människor som du misstänker att du kan ha överfört smitta till. Uppsala universitet har därför skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt, som ett led i Uppsala universitets strävan att minska smittspridning av Covid-19.

Testa – testa inte

En uppmaning från smittskyddsläkaren i Uppsala län är att inte testa sig igen efter genomgången covid-19 sjukdom. Det fyller ingen medicinsk funktion och det dränerar provtagningsresurser helt i onödan. Resurserna för PCR-provtagning i Region Uppsala är under hård belastning.

Läs också rektorsbeslut gällande råd för att minska smittspridning.