– Region Uppsala meddelar fortsättningsvis låg påverkan på länets hälso och sjukvård med koppling till covid-19 vilket i sammanhanget är betryggande utifrån vår ökning av konstaterade fall, säger Uppsala universitets säkerhetschef Fredrik Blomqvist.

Denna vecka markerar också att Uppsala universitet nu passerat totalt 1000 konstaterade fall, sedan första fallet rapporterades 2020.

– Sett utifrån hur många som är verksamma inom myndigheten så är siffran relativt moderat, säger Fredrik Blomqvist.

Regionen fortsätter att mana till att alla tar sitt ansvar och går till vaccinationscentralen för att ta sina sprutor och på så sätt erhålla ett kvalificerat skydd mot covid-19.

Läget gällande smittspridningen

Den 10 september kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 1018 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet, sedan förra höstterminens start (v. 37) 2020.

Av dessa är:

  • 781 studenter (+18)
  • 237 anställda* (+6)

*(Från och med HT 2021 har statistiken för doktorandgruppen införlivats i statistiken för anställda.)