Renoveringen av sal B51 har pågått sedan december 2021 med medel från Uppsala universitets klimatpott. Nu är projektet så pass klart att salen kan användas för undervisning.

Vid ombyggnaden har man använt sig av upcycling och återbruk. Exempelvis har stommar till stolar svetsats om till nya bänkarna och textilier återanvänts till sittdynor. Den nya gradängtrappan är byggd av återanvända lastpallar och klädd med bänkskivor som tidigare funnits i salen. All övrig inredning är återbrukat från lokala källor på Gotland.

För aktivt lärande

Sal B51 är nu även omvandlad till ett rum för aktivt lärande, på engelska Active Learning Classroom, vilket innebär att man sätter studenten i fokus. Den nya salen lämpar sig bra för kollaborativa lärandeformer med sina runda bord, bänkar vid sidorna och gradängtrappa. Salen har ingen fram eller baksida vilket gör det möjligt att föreläsa från det håll som önskas. Med en fast möblering har rummet kapacitet för 90 personer men kan möbleras om för upp till 120 personer.

Förbrukning visas i realtid

Projektet hanterar fler aspekter av hållbarhet. Bland annat kommer beräkningar och dokumentation av energiåtgång och energieffektivisering genomföras tillsammans med livscykelanalyser. På en monitor i salen ska förbrukning av värme, el och ventilation att så småningom kunna visas i realtid.

Efter renoveringen får salen namnet ”B51 Äutsikten” som är det gotländska ordet för ”utsikt”, ”förhoppning”, ”möjlighet”.