Vilken är din roll?
– Jag är partnerskapsansvarig vid Uppsala universitetet. Det innebär att jag leder arbetet med partnerskapet från universitetets sida, är ordförande för styrgruppen och samordnar Uppsala universitet i relation till partnerskapet. Till min hjälp har jag Ernesto Gutiérrez vid UU Innovation som fungerar som partnerskapsledare. Motsvarande roller finns även på Hitachi ABB Power Grids sida.

Blir det några skillnader i samarbetet med nybildade bolaget?
– Ambitionen är att utöka samarbetet, både fördjupa och bredda. Vi vill knyta ihop dessa bägge organisationer på alla sätt som är relevanta.

Handlar det om något annat än elteknik?
– Fokus ligger primärt på energiområdet, men det är väldigt mycket inom Hitachi ABB Power Grid som inte är elteknikutveckling och vi är intresserade av samarbete inom ett så brett fält som möjligt. Det kan till exempel vara ekonomi, projektledning, personalfrågor. Det är en styrka att vi är ett brett universitet och det ska vi utnyttja i det här samarbetet.

Varför ska forskare och lärare engagera sig i det här partnerskapet?
– Det är ett bra tillfälle för samverkan med näringslivet. Det innebär möjlighet till kompetensutveckling och forskningsfinansiering för oss. För studenterna kan det vara allt från examensjobb till att utbildningarna leder till större anställningsbarhet. Genom avtalet blir det lättare att sammanföra rätt personer med varandra och då kan vi öka mobiliteten mellan universitetet och näringslivet, till exempel med gästföreläsningar.

Vad händer nu?
– Vi håller som bäst på att starta upp samarbetet igen och försöker i ett första steg identifiera relevanta kontaktytor mellan de bägge organisationerna. Vi ser också över att rutiner för samarbete vid exempelvis examensjobb och forskning fungerar så effektivt som möjligt.