Under sommaren och hösten 2021 kommer en tillfällig konstnärlig gestaltning äga rum i Blåsenhusområdet. Det är Akademiska Hus, Statens konstråd och Uppsala universitet som har bjudit in konstnären Amanda Selinder för att skapa det unika konstprojektet “Biologiska pigment - svampmycel, alger, växter och bakterier” i grönområdet Lugnet nära Campus 1477.

Amanda Selinder undersöker som bäst de svampar, alger, bakterier och växter som hon hittar i parken och dammen, och utforskar hur hon kan använda dem för att färga textiler. Till sin hjälp har hon traditionella växtfärgningsmetoder som kokning och solfärgning. Men hon extraherar även pigment från bakterier och svampar i laboratoriemiljö i det intilliggande Evolutionsbiologiskt centrum tillsammans med forskarna Anna Rosling och Gustaf Granath. Den färdiga gestaltningen kommer att bestå av sex infärgade sidentygstycken.

Vill inspirera till nya perspektiv

– Konst spelar en viktig roll i skapandet av attraktiva campusområden och med konst på campus vill vi inspirera alla som vistas där till nya perspektiv och tankar. Den här utställningen skapas med hjälp av naturen och det passar särskilt bra i ett område där vi har satsat hårt på att värna de gröna utemiljöerna och främjat den biologiska mångfalden, säger Peter Bohman, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

Konstprojektet "Biologiska pigment" är en förlängning av de många ekologiska hållbarhetsprojekt som genomförts på campusområdet. Framväxten av projektet går att följa via en hemsida från och med mitten av juli. Alla som vill kan komma förbi grönområdet Lugnet vid Blåsenhus och titta på när arbetet växter fram. Under sommaren och hösten kommer det också att hållas workshops med allmänhet och studenter på plats. Där kommer sedan det färdiga konstverket ”Biologiska pigment” att kunna ses från månadsskiftet augusti/september.