Många studenter hör av sig med olika typer av klagomål över situationer som uppstått i och med övergången till distansundervisning och distansexamination. I många fall går problemen inte att lösa. Studentavdelningen har tagit fram en enkel mall för den som vill ha hjälp med mejlsvar. 

Du hittar mallen med tillhörande information i MP.