Rektorsbeslutet träder i kraft omgående.

Läs hela beslutet om åtgärder med anledning av covid-19, UFV 2020/656.