Följande punkter på konsistoriet:

 • UKÄ tillsyn regeltillämpning: Återkoppling.
  Information. Föredragande: Caroline Sjöberg
   
 • Intern styrning och kontroll: Riskanalys 2020.
  Information. Föredragande: Caroline Sjöberg
   
 • Rapport från revisionsutskottet.
  Information. Föredragande: Gunnar Svedberg
   
 • Internrevisionens rapport: Museiverksamheten.
  Beslut. Föredragande: Sven Jungerhem. Rektors yttrande: Caroline Sjöberg
   
 • Interrevisionens rapport: Institutionsgranskning. Rapport och rekommendationer.
  Beslut. Föredragande: Sven Jungerhem
  Rektors yttrande: Föredragande: Caroline Sjöberg
   
 • Revidering av anställningsordningen
  Diskussion och beslut. Föredragande: Christer Waldenström, Magnus Ödman
   
 • Utvecklingsplan 2050
  Information. Föredragande: Johan Tysk, Annika Sundås Larsson
   
 • Lokalförsörjningsplan 2021-2023.
  Beslut. Föredragande: Caroline Sjöberg
   
 • Riktlinjer Holdingbolag
  Beslut. Föredragande: Caroline Sjöberg
   
 • Återrapport: beslut Höst-VP
  Information. Föredragande: Daniel Gillberg
   
 • Forskningspropositionen (om den kommit)
  Information. Föredragande: Caroline Sjöberg, Daniel Gillberg
   
 • Konsistoriets arbetsformer
  Information och diskussion. Föredragande: Ordföranden
   
 • Utseende av ordförande i SCAS, av ledamot i UBBO samt av ledamot i Stiftelsen studenten.
  Beslut. Föredragande: Caroline Sjöberg