Projektmedel kan sökas av medarbetare, studenter och organisatoriska enheter inom Uppsala universitet. Rektor fastställer på förslag av en arbetsgrupp vilka ansökningar som ska beviljas.

– I arbetet med att minska universitetets klimatpåverkan är medarbetare och studenters idéer väldigt betydelsefulla. Tack vare rektors klimatpott kommer nu idéer och projektförslag kunna realiseras. Det blir spännande och roligt att ta del av vilka idéer som finns, säger miljöchef Karolina Kjellberg, ordförande i arbetsgruppen.

Sista dag för ansökan är 1 september 2020.