Ansökningar tas emot två gånger per år: en gång på våren och en gång på hösten. Ansökningarna granskas utifrån deras vetenskapliga kvalitet och i vilken utsträckning de kan bidra till bättre hälsa för barn. Nästa deadline för att lämna in ansökningar är 15 mars 2022.

Ansökan ska vara max 4 sidor inklusive referenser. Den populärvetenskapliga beskrivningen ska vara max 1/2 sida lång.

  • Beskriv projektet utan att använda facktermer.
  • Beskriv kort varför projektet är viktigt och vad syftet är.
  • Beskriv i punktform vilka mål som projektet har.
  • Beskriv vilken kunskap som finns om inom området och identifiera de kunskapsluckor som projektet syftar till att fylla.

Läs mer och ansök på Familjen Einhorns stiftelse.