Anställda, studerande och övriga organisationer eller föreningar verksamma vid Uppsala universitet är välkomna att ansöka om medel för insatser som kan föra frågor om lika villkor vid universitetet framåt.

Sista ansökningsdag: 5 oktober 2022.

Ansökningsanvisningar, blankett och kontaktuppgifter hittar du i medarbetarportalen.