För att bli beviljad bör du ha någon form av institutionsanknuten tjänst, alternativt klinisk tjänst vid universitetsanknutet sjukhus. Du ska också ha disputerat 2016 eller senare, om inte särskilda skäl föreligger.

Du kan som mest få anslaget två gånger. Du måste ange om det gäller ett fortsättningsanslag. I så fall ska du även rapportera om din aktuella aktivitet. Du bör inte söka anslaget för din egen lön.

Jeanssons Stiftelser ger anslaget företrädelsevis till sökande som ännu inte fått större anslag.