SCAPIS är en nationell observationsstudie som samlat in data och prover från cirka 30 000 människor mellan 50 och 65 år, under perioden 2012-2018. De 5 000 personer som deltog i Uppsala valdes slumpmässigt ut från hela kommunen. Det genomfördes ett antal tilläggsstudier, förutom de undersökningar som ingick i huvudstudien.

Under 2024–2025 är förhoppningen att kunna återundersöka hälften av SCAPIS deltagarna i stort sett på samma sätt som vid första tillfället, men utan halskärlsundersökning.  Till denna uppföljningsstudie, SCAPIS 2, finns det möjlighet för lokalt anknutna forskare att ansöka om att få delta med lokala substudieprojekt. Notera att lokala substudierna ska finansieras av den enskilda forskaren.

Första steget i processen är att inkomma med en ansökan. Är du som lokal forskare intresserad av att ansöka om att delta med ett substudieprojekt i SCAPIS 2? Använd i så fall den här mallen:

Ansökan om att ansluta en lokal substudie till SCAPIS 2 i Uppsala med genomförande vid Uppsala universitet

När du är klar skickar du den till forskning.scapis@medsci.uu.se.

Har du frågor, kontakta Andrei Malinovschi på andrei.malinovschi@medsci.uu.se.

Ansökningsperioden pågår till 2022-09-15.