Frågorna är många inom arbetsplatsen Uppsala universitet och några av de mest aktuella finns upptagna i den FAQ som HR-avdelningen sammanställer – och kontinuerligt har sammanställt, redan från pandemins början.

Aktuella frågor och svar gällande coronarelaterade frågor och återgång till arbetsplatsen hittar du alltså under webbsidan Coronaviruset – covid-19 

Denna FAQ uppdateras också kontinuerligt, så länge som det är relevant.  Här finns en direktlänk till FAQ – vanliga frågor och svar.