A
Kjell Adolfsson, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen
Bo Andersson, professor i tyska
Christian Andersson, administratör vid institutionen för geovetenskaper
Dan Andersson, professor i medicinsk bakteriologi

B
Christer Betsholtz, professor i tumörbiologi
Pernilla Björk, kommunikationsdirektör vid universitetsförvaltningen
Ingeborg Bosell, serviceassistent vid universitetsförvaltningen

C
Tommy Carlsson, förste skeppare vid institutionen för biologisk grundutbildning

D
Mats Dahllöf, universitetslektor vid institutionen för lingvistik och filologi
Jan Darpö, professor i miljörätt
Eva Davey, forskningsingenjör vid institutionen för kvinnors och barns hälsa
Thomas Davidsson, controller vid universitetsförvaltningen

E
Peter Ejewall , bibliotekarie vid universitetsbiblioteket
Lisa Ekselius, professor i psykiatri
Maja Elmgren, universitetslektor vid institutionen för kemi-Ångström
Eva Pärt Enander, biträdande enhetschef vid universitetsförvaltningen
Owen Eriksson, universitetslektor vid institutionen för informatik och media

G
Adolf Gogoll, professor i organisk kemi
Helena Grennberg, professor i organisk kemi

H
Andreas Hamfelt, professor i data och systemvetenskap
Magdalene Hedin, biblioteksassistent vid universitetsbiblioteket
Maria B Hejna, administrativ samordnare vid institutionen för geovetenskaper
Timo Hursti, universitetslektor vid institutionen för psykologi
Ane Håkansson, professor i tillämpad kärnfysik
Jacob Höglund, professor i zoologisk bevarandebiologi

J
Carina Jahani, professor i iranistik
Maarit Jänterä-Jareborg, professor i internationell privaträtt och internationell processrätt

K
Margareta Karlsson, lokalvårdare vid universitetsförvaltningen
Lars-Erik Klinthage, systemadministratör vid universitetsförvaltningen
Stefan Knight, professor i biologi

L
Aida Aragao Lagergren, universitetslektor vid kulturgeografiska institutionen
Britt-Marie Larsson, projektledare vid universitetsförvaltningen
Mats Larsson, professor i ekonomisk historia
Rolf Larsson, professor i tillämpad matematik och statistik
Bert Lehrberg, professor i civilrätt
Lena Lorentz, administratör vid SF
Mats Lundström, universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen
Ulrika Lustig, forskningsingenjör vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

M
Antti Maatiala, institutionstekniker vid Polacksbacken
Anna Marklund, universitetsadjunkt vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Margareta Mattsson, forskningsingenjör vid institutionen för organismbiologi
Lena Molin, universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

N
Christer Niklasson, universitetsadjunkt vid juridiska institutionen
Claes Nilholm, professor i pedagogik
Pia Norell, universitetslektor vid engelska institutionen
Hans Nytell, fortbildningsledare vid fortbildningsavdelningen

O
Mats Omarin, ingenjör vid institutionen för biologisk grundutbildning
Jan Ottosson, professor i ekonomisk historia

P
Lena Pavasson, bibliotekarie vid universitetsbiblioteket
Mikael Pettersson, förste forskningsingenjör vid institutionen för fysik och astronomi

R
Agneta Ronéus, förste forskningsingenjör vid institutionen för kirurgiska vetenskaper
Owe Ronström, professor i etnologi
Ann-Marie Rosenqvist, universitetsadjunkt vid kulturgeografiska institutionen

S
Bo Schedin, teknisk systemadministratör vid universitetsförvaltningen
Sanita Serdarevic, förste biblioteksassistent vid universitetsbiblioteket
Gunilla Stenberg, universitetslektor vid institutionen för psykologi
Gunilla Sundström, avdelningschef vid universitetsbiblioteket
Thomas Söderberg, universitetsadjunkt vid avdelningen för rektorsutbildningen
Eva Söderman, enhetschef vid universitetsförvaltningen

T
Peter Thilenius, professor i företagsekonomi
Solveig Tjäder, universitetsveterinär vid områdesnämnden för medicin och farmaci
Åsa Tysk, trädgårdsmästare vid Uppsala linneanska trädgårdar
Hans Törmä, professor i hudsjukdomar
Karin Törnblom, ekonom vid institutionen för kvinnors och barns hälsa

U
Siv Utterberg , ekonomisamordnare vid institutionen för kirurgiska vetenskaper

V
Ernst van Groningen, programdirektör vid international science programme
Susanna von der Pahlen, ekonomisamordnare vid engelska parken
Louise von Essen, professor i vårdvetenskap

W
Nils Welsh, professor i medicinsk cellbiologi
Helena Jernberg Wiklund, professor i tumörbiologi
Henrik Williams, professor i nordiska språk

Å
Eva Åkesson, rektor
Lena Åslund, universitetslektor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi