Vad handlar kursen om?
– Migration och flyktingar är begrepp som diskuteras överallt i samhället. Men det finns en allmän brist på kunskaper och vi vill bidra med kunskap om hur hälsan hos olika grupper av migranter påverkas under olika skeden, inklusive när de kommer till ett land som Sverige. Vi vill också diskutera några av de etiska dilemman som uppstår under migrationen och hur man kan hantera dem.

Varför en tvärvetenskaplig kurs?
– Migration är en viktig samhällsfråga där det behövs ett helhetsperspektiv. Det är inte en fråga om enbart etik eller hälsa, utan det är en massa aspekter som vävs samman: lokala och internationella strukturer, politik, lagar och överenskommelser med mera.

Vilka ämnen ligger bakom kursen?
– Kursen är ett samarbete mellan mig, Lars Löfqvist, lektor i etik vid teologiska institutionen och Magdalena Bjerneld, lektor med fokus på global och humanitär hälsa.

Vilka kan söka kursen?
– Vi hoppas att kursdeltagarna som kommer har olika bakgrund men med grundläggande behörighetskrav, därför håller vi kursen på engelska och på kvällstid. Det kan vara studenter, doktorander, allmänhet eller till exempel tjänstemän som på olika sätt kommer i kontakt med migration.

– Det blir en positiv pedagogisk utmaning att tillmötesgå de olika behoven i en blandad grupp men vi tror att det öppnar för givande diskussioner.

Fakta

Kursen är en av tio nya tvärvetenskapliga kurser som utvecklas med hjälp av medel som lystes ut våren 2019. För närvarande finns en motsvarande utlysning av medel för utveckling av tvärvetenskapliga kurser med ansökan senast 31 mars 2020.

Läs mer och ansök om medel

Tvärvetenskapliga kurser