Visitkort

Visitkorten finns som enkelsidiga på svenska eller som dubbelsidiga med både svenska och engelska.

Fyll i dina uppgifter i beställningsportalen. När du fyllt i dina uppgifter och skickat in dessa, skickas e-post till behörig beställare som godkänner beställningen. Först efter att beställningen godkänts kommer visitkorten att tryckas och levereras.

Priser för visitkort - Kph (pdf)

Uppsala universitets ramavtal - tryckeritjänster

Har du frågor, skicka e-post till Kph: universitetstryck@kph.se