De sju forskarna är:

  • Mikael Alm, historiska institutionen, 38 000 kr, värduniversitet: Durham University, England
  • Helena Andersson, institutionen för informationsteknologi, 20 000 kr, värduniversitet: University of Western Australia, Australien
  • Haro de Grauw, inst för kvinnor och barns hälsa, 14 000 kr, värduniversitet: Eberhard Karls Universität Tübingen, Tyskland
  • Charlotte Grech-Madin, institutionen för freds-och konfliktforskning, 26 000 kr, värduniversitet: Durham University, England
  • Mats Karlsson, farmaceutisk biovetenskap, 44 000 kr, värduniversitet: University of Otago, Nya Zeeland
  • Gregory Simon, inst för Rysslands- och Eurasienstudier, 128 000, värduniversitet: University of Otago, Nya Zeeland
  • Niklas Wikström, engelska institutionen, 34 000 kr, värduniversitet: Queen´s University, Kanada.

Syftet med Matariki Fellow är att utöka antalet forskningskontakter och stärka internationella samarbeten. Medel kan sökas för en upp till sex månaders lång forskningsvistelse vid något av universiteten som ingår i Matarikai-nätverket.  Nätverket är ett av alla prioriterade samarbeten vid Uppsala universitet.