Förutom annons i DN, Unt, på LinkedIn och självklart på universitetets webbplats görs även search av upphandlad rekryteringskonsult. Sista ansökningsdag är den 15 februari. Rekryteringsprocessen samordnas av HR avdelningen och följer samma rutin som förra gången. Tre grupper med utvalda representanter kommer att träffa kandidater för intervjuer.

Målet är att beslut om ny universitetsdirektör ska fattas av konsistoriet i slutet av april.

För frågor, kontakta HR-direktör Eliane Forsse