Doktorspromotionen är en examensfest för dem som tagit doktorsexamen under året. Den hålls två gånger varje år: vinterpromotion i slutet av januari och vårpromotion i månadsskiftet maj/juni.

Promotionerna märks över stora delar av Uppsala eftersom den av tradition firas med kanonsalut. Exakt när traditionen uppstod är inte klarlagt men saluten har skjutits åtminstone sedan början av 1800-talet.

Sprid ordet om kanonsaluten

Kanonsaluten hörs över stora delar av Uppsala, olika långt beroende på väder och vind. Tyvärr orsakar saluten att många människor hör av sig till bland annat polisen och undrar vad som pågår.

Universitetet försöker nå ut till allmänheten via alla till buds stående medel för att informera och påminna om saluten. Men det är svårt att nå alla och det är också lätt att glömma bort att det ska bli salut.

Du får gärna hjälpa till genom att sprida till vänner, släkt, kollegor och andra att det är kanonsalut i Uppsala den 26 maj 2023.

Avfyras i två omgångar

Den första saluten skjuts från slottet, vid norra tornet, klockan 7.00 på morgonen. Antalet skott talar om hur många fakulteter, jubeldoktorer och hedersdoktorer som deltar vid dagens högtid.

Sedan skjuts det också på eftermiddagen, från kanoner som är uppställda vid universitetshusets södra gavel. Skotten avfyras vid bestämda moment i promotionsceremonin och kommer i oregelbundna intervaller mellan cirka klockan 12.45 och 15.00.

Kom gärna på promotionen

Alla intresserade är välkomna att följa promotionen i universitetsaulan. Biljetter finns att hämta kostnadsfritt utanför universitetsaulan från klockan 10.00 på promotionsdagen den 26 maj 2023.